Long mạch là gì? Dấu hiệu 13 thế đất thuộc long mạch tốt

Chắc hẳn là ai trong chúng ta ít nhất một lần từng nghe qua hai từ “long mạch”. Trong thế…